Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:
Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Formulari za registraciju:

OP Zeleni Nivo

Do 10 godina
Mini Tenis

Prvenstvo TSIS

Do 16 godina
III

Narandžasti Nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

Zašto je udaranje loptice reketom postalo tako opsesivno zadovoljstvo za toliko nas? Izgleda da je primarna atrakcija ovog sporta u tome što pruža mogućnost da se ispolji fizčka agresija a da se ne bude uhapšen.

Net Hentof

Američki istoričar i muzički kritičar.