Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:
Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Formulari za registraciju:

Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis

OP Niša

Do 16 godina
I

Vidovdanski turnir

Do 12 godina
I

Brzina u tenisu je čudna mešavina intuicije, nagađanja, rada nogu i refleksa. Mnogi igrači proslavljeni brzinom na teniskom terenu bi u trci sa devojčicama iz osnovne škole završili daleko poslednji

Gene Scott

Američki profesor.