OP Niša

Seniori
II

OP Jagodine - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 12 god.

Do 12 godina
II

Takmičarski odbor je na elektronskoj sednici održanoj 08.decembra 2020. godine doneo sledeću

Odluku

Teniski klubovi godišnju članarinu u iznosu od 15000 dinara plaćaju isključivo Teniskom savezu Srbije, na žiro račun:

Teniski savez Srbije 165 – 5991 - 17

Upis novog kluba koji se prvi put učlanjuje počev od 01.01.2021.godine, iznosi 10.000 dinara.

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:

Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Kotizacija za turnire

Letnje kotizacije:

 • B kategorija 2.000,00
 • II kategorija 1.500,00
 • III kategorija 2.500,00

Mini tenis:

 • Crveni nivo 800,00
 • Narandžasti nivo 1000,00
 • Zeleni nivo 1200,00

Cene takmičarskih legitimacija:

 • Mladje kategorije Igrači koji igraju po 10’s programu ne plaćaju registraciju
 • Veterani (Počev od 01.01.2021.godine) je 1000 dinara
 • Svi ostali takmičari 2500 dinara

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda. Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača


Primarna koncepcija tenisa je da se lopta prebaci preko mreže i istovremeno održi u okvirima terena, ali i da se to isto onemogući komšiji

Eliot Čejz

Ratni veteran američke vojske.