Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:
Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Formulari za registraciju:

OP Niša

Do 14 godina
III

OP Paraćina

Do 14 godina
III

Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

Zeleni

Do 10 godina
Mini Tenis

Vidovdanski turnir

Do 12 godina
I

Savršena kombinacija nasilne akcije koja se odigrava u atmosferi totalne mirnoće

Bili Džin King

Bivša profesionalna teniserka.