Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:
Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Formulari za registraciju:

Narandžasti Nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Požarevca

Do 14 godina
I

Vidovdanski turnir

Do 12 godina
I

Primarna koncepcija tenisa je da se lopta prebaci preko mreže i istovremeno održi u okvirima terena, ali i da se to isto onemogući komšiji

Eliot Čejz

Ratni veteran američke vojske.