OP Sokobanja (m/ž)

Do 16 godina
III

OP Zaječar

Do 9 godina
Mini Tenis

Prvenstvo TSIS (m/ž)

Do 14 godina
B

Prvenstvo TSIS (m/ž)

Do 18 godina
B

OP Niš

Do 8 godina
Mini Tenis

OP Jagodina

Do 10 godina
Mini Tenis

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:
Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Primer uplatnice za registraciju igrača za 2016. godine(Link do slike)

Cene takmičarskih legitimacija:

  • Zeleni nivo (2006. i 2007. godište) je 1000 dinara
  • Narandžasti nivo (2006. i 2007. godište) je 1000 dinara
  • Crveni nivo (2008. godište i mlađi) je 1000 dinara
  • Svi ostali takmičari 2500 dinara

Formulari za registraciju:


Primarna koncepcija tenisa je da se lopta prebaci preko mreže i istovremeno održi u okvirima terena, ali i da se to isto onemogući komšiji

Eliot Čejz

Ratni veteran američke vojske.