Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda.
Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača.

OP Niša

Do 16 godina
III

OP Niša - dečaci

Do 12 godina
III

OP Zaječara - devojčice

Do 12 godina
III

Narandžasti Nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Sokobanje

Do 16 godina
III

Državno Prvenstvo

Do 18 godina
A

Tamo je borba jedan na jedan. Nema skrivanja. Nemam kome da dodam lopticu

Pit Sampras

Penzionisani američki broj 1 u tenisu.