OP Kruševca

Informacije turnira

Domaćin: TK Kruševac

Početak turnira: 2020-09-19

Kategorija: Do 18 godina

Kategorija turnira: B

Adresa: Ćirila i Metodija bb , Kruševac

Elektronska pošta: [email protected]

Telefon: 063 634733 Bata Vučković