Raspored turnira za Mart 2017. godine

04.03.2017

OP Niša - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 12 godina

Do 12 godina
III
Nije dostupno.
11.03.2017

OP Niša - Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis
18.03.2017

OP Knjaževca - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 12 godina

Do 12 godina
III

OP Niša do 16 godina

Do 16 godina
III
25.03.2017

OP Knjaževca - Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

OP Niša - Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.

OP Niša do 14 godina

Do 14 godina
III