Raspored turnira za Avgust 2017. godine

05.08.2017

OP Prokuplja do 12 godina

Do 12 godina
II
12.08.2017

OP Niša - Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

OP Niša - Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis

OP Zaječara do 14 godina (m)

Do 14 godina
II

OP Zaječara do 14 godina (ž)

Do 14 godina
II
26.08.2017

OP Paraćina do 16 godina (m)

Do 16 godina
II

OP Ćuprije do 16 godina (ž)

Do 16 godina
II
Nije dostupno.

OP Knjaževca - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis