Raspored turnira za Februar 2018. godine

03.02.2018

OP Jagodine - Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

OP Zaječara - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis
10.02.2018

OP Niša do 12 god.

Do 12 godina
II
17.02.2018

OP Jagodine - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.

OP Niša - Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis
24.02.2018

OP Zaječara - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 16 god.

Do 16 godina
II