Raspored turnira za Avgust 2020. godine

01.08.2020

Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis
Do 12 godina
B
Nije dostupno.
Do 16 godina
B
Nije dostupno.
08.08.2020
Do 8 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
Do 10 godina
Mini Tenis
Do 14 godina
B
Nije dostupno.
15.08.2020

Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.

Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis
Do 10 godina
Mini Tenis
Do 14 godina
B
Do 18 godina
B
22.08.2020

Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis
Do 12 godina
B
Do 16 godina
B
Nije dostupno.
29.08.2020
Do 8 godina
Mini Tenis

Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis
Do 14 godina
B