Poziv na saradnju

Aprila 2015. godine Teniski savez istočne Srbije je obnovio svoj web sajt, kao jedan od koraka ka modernizaciji i poboljšanju kvaliteta rada saveza.

Novi sajt služiće kao centralni informativni portal, digitalna arhiva podataka i komunikaciono sredstvo između članova saveza.

Tim povodom pozivamo sve članove da aktivnim učešćem pomognu u kreiranju sadržaja sajta. Prvi korak je popunjavanje baze podataka o klubovima, trenerima, igračima, sudijama i veteranima. Kako bismo što efikasnije sproveli projekat prikupljanja podataka, pripremili smo formulare sa instrukcijama za popunjavanje, a možete ih pronaći na ovoj stranici. Komunikacija će se obavljati putem mail-a, na relaciji između kancelarije TSIS i klubova članova saveza.

Detalje i instrukcije o tome kako možete pomoći u prikupljanju podataka možete naći u nastavku stranice.

Nadamo se uspešnoj saradnji!

Klubovi

Informacije potrebne za popunjavanje profila kluba na sajtu TSIS:

 1. Popunjen formular za klubove
  • Preuzimite formular: Formular za klubove (DOC)
  • U formular unesite samo tekst. Ukoliko imate prateće fotografije, dostavite ih kao attachment mail-a, uz objašnjenje gde bi u tekstu trebalo da stoje.
 2. Logo kluba
  • U digitalnom formatu
  • Idealno u vektorskom formatu
  • Ukoliko je u rasterskom formatu, poželjna rezolucija je minimum 300px visina i širina slike
 3. Slika kluba (nije obavezna)
  • U digitalnom formatu
  • Poželjna rezolucija: 1920x500 px
  • Minimalna rezolucija: 1280x500 px

Popunjen formular pošaljite na [email protected], logo i slike dodajte u attachment mail-a.

Treneri

Informacije potrebne za popunjavanje profila trenera na sajtu TSIS:

 1. Popunjen formular za trenere
  • Preuzimite formular: Formular za trenere (DOC)
  • U formular unesite samo tekst. Ukoliko imate prateće fotografije, dostavite ih kao attachment mail-a, uz objašnjenje gde bi u tekstu trebalo da stoje.
 2. Profilna slika
  • U digitalnom formatu
  • Na fotografiji treba da bude vidljivo lice, ramena i gornji deo tela
  • Minimalna širina slike je 400px
  • Primer odgovarajuće fotografije: Link
 3. Cover slika (nije obavezna)
  • U digitalnom formatu
  • Poželjna rezolucija: 1920x500 px
  • Minimalna rezolucija: 1280x500 px

Cover slika se prikazuje na vrhu stranice o treneru. Nije obavezna, ali može predstavljati lep detalj na profilu. Pogodna je da se prikaže detalj sa treninga ili grupna fotografija sa igračima.

Popunjen formular i fotografije dostavite matičnom klubu koji dalje prosleđuje na adresu TSIS [email protected].

Sudije

Informacije potrebne za popunjavanje profila sudija na sajtu TSIS:

 1. Popunjen formular za sudije
  • Preuzimite formular: Formular za sudije (DOC)
  • U formular unesite samo tekst. Ukoliko imate prateće fotografije, dostavite ih kao attachment mail-a, uz objašnjenje gde bi u tekstu trebalo da stoje.
 2. Profilna slika
  • U digitalnom formatu
  • Na fotografiji treba da bude vidljivo lice, ramena i gornji deo tela
  • Minimalna širina slike je 400px
  • Primer odgovarajuće fotografije: Link
 3. Cover slika (nije obavezna)
  • U digitalnom formatu
  • Poželjna rezolucija: 1920x500 px
  • Minimalna rezolucija: 1280x500 px

Popunjen formular i fotografije dostavite na adresu TSIS [email protected].

Igrači

Igrači koji su registrovani u TSS biće dodati na web sajt.

Informacije potrebne za popunjavanje profila igrača na sajtu TSIS:

 1. Profilna slika
  • U digitalnom formatu
  • Na fotografiji treba da bude vidljivo lice, ramena i gornji deo tela
  • Minimalna širina slike je 400px
  • Primer odgovarajuće fotografije: link
 2. Cover slika (nije obavezna)
  • U digitalnom formatu
  • Poželjna rezolucija: 1920x500 px
  • Minimalna rezolucija: 1280x500 px

Cover slika se prikazuje na vrhu stranice o igraču. Nije obavezna, ali može predstavljati lep detalj na profilu. Pogodna je da se prikaže detalj sa treninga.

Fotografije dostavite matičnom klubu koji dalje prosleđuje na adresu TSIS [email protected].

Turniri

 • Klubovi:
  • Organizatori turnira treba blagovremeno da dostave propozicije za određeni turnir na e-mail adresu [email protected].
  • Klubovi mogu da pošalju i dodatne informacije (slike, tekst...) o turniru, koje će biti prikazane na stranici turnira.
 • Sudije:
  • Nakon poslednjeg dana turnira, sudije treba da dostave rezultate i izveštaje sa turnira na e-mail adresu [email protected].

Galerija

Fotografije i video snimke (fajlove, youtube linkove...) sa turnira, treninga, seminara i ostalih teniskih dešavanja u zemlji i svetu možete poslati na mejl [email protected]. Pre dodavanja na sajt sadržaj će biti proveren i odobren od strane kancelarije TSIS.