Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:


- Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
- Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
- Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
- Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:
Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Formulari za registraciju:

Prvenstvo TSIS

Do 12 godina
B

OP Niš

Do 14 godina
III

OP Zeleni Nivo

Do 10 godina
Mini Tenis

Prvenstvo TSIS

Do 16 godina
III

Kako je tenis sjajna igra. Glavna reč u ovom sportu je izvini, a divljenje igri protivnika je često koliko i prelazak loptice preko mreže

Dž. M. Beri

Škotski autor i dramaturg.