Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda.
Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača.

OP Niša

Do 16 godina
III

OP Niša

Do 12 godina
III

Narandžasti Nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Sokobanje

Do 16 godina
III

Državno Prvenstvo

Do 18 godina
A

Primarna koncepcija tenisa je da se lopta prebaci preko mreže i istovremeno održi u okvirima terena, ali i da se to isto onemogući komšiji

Eliot Čejz

Ratni veteran američke vojske.