Prvenstvo TSIS

Do 12 godina
B

OP Jagodine - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 12 god.

Do 12 godina
II

Takmičarski odbor je na elektronskoj sednici održanoj 08.decembra 2020. godine doneo sledeću

Odluku

Teniski klubovi godišnju članarinu u iznosu od 15000 dinara plaćaju isključivo Teniskom savezu Srbije, na žiro račun:

Teniski savez Srbije 165 – 5991 - 17

Upis novog kluba koji se prvi put učlanjuje počev od 01.01.2021.godine, iznosi 10.000 dinara.

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:

Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Kotizacija za turnire

Kotizacija za pojedinačne letnje turnire:

 • A. kategorija 2.000,00
 • B kategorija 1.500,00
 • I kategorija 1.800,00
 • II kategorija 1.200,00
 • III kategorija 1.000,00
 • Mini tenis

Crveni Nivo 600,00

Narandžasti i Zeleni Nivo 1.000,00

Kotizacija za pojedinačne zimske turnire:

 • A kategorija 3.000,00
 • I kategorija 2.800,00
 • Kotizacija za mini tenisZeleni i Narandžasti nivo 1.200,00 Crveni nivo 700,00
 • Visinu kotizacija za turnire B i II kategorije određuju Regioni TSS
 • Za međunarodne turnire (A kategorije) – U skladu za Pravilnicima ITF i TE

Kotizacija za ekipna takmičenja: Za ekipna Seniorska i Juniorska takmičenja odluka o visini kotizacije, doneće se naknadno.

Cene takmičarskih legitimacija:

 • Mladje kategorije Igrači koji igraju po 10’s programu ne plaćaju registraciju
 • Veterani (Počev od 01.01.2021.godine) je 1000 dinara
 • Svi ostali takmičari 2500 dinara

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda. Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača


Kako je tenis sjajna igra. Glavna reč u ovom sportu je izvini, a divljenje igri protivnika je često koliko i prelazak loptice preko mreže

Dž. M. Beri

Škotski autor i dramaturg.