OP Kruševca - zeleni nivo

Informacije turnira

Domaćin: TK Kruševac

Početak turnira: 2019-06-15

Kategorija: Do 10 godina

Kategorija turnira: Mini Tenis

Adresa: Ćirila i Metodija bb , Kruševac

Elektronska pošta: [email protected]

Telefon: 064 8225436