OP Pirota - SGP

Do 14 godina
III

OP Knjaževca

Seniori
III

OP Jagodine - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 12 god.

Do 12 godina
II

Teniski klubovi godišnju članarinu u iznosu od 20000 dinara plaćaju isključivo Teniskom savezu Srbije, na žiro račun:

Teniski savez Srbije 165 – 5991 - 17

Upis novog kluba koji se prvi put učlanjuje počev od 01.01.2023.godine, iznosi 12.000 dinara.

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:

Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Cene takmičarskih legitimacija:

  • Mladje kategorije Igrači koji igraju po 10’s programu - 2.000 dinara
  • Veterani (Počev od 01.01.2023.godine) je 2.500 dinara
  • Svi ostali takmičari 3.000 dinara

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

  • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
  • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
  • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda. Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača


Primarna koncepcija tenisa je da se lopta prebaci preko mreže i istovremeno održi u okvirima terena, ali i da se to isto onemogući komšiji

Eliot Čejz

Ratni veteran američke vojske.