Raspored turnira za Jul 2017. godine

01.07.2017

OP Sokobanje - Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

OP Knjaževca - Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis

OP Bele Palanke od 16 godina

Do 16 godina
II
08.07.2017

OP Niša - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis
15.07.2017

OP Niša do 12 godina

Do 12 godina
II
Nije dostupno.

OP Sokobanje do 18 godina

Do 18 godina
II
Nije dostupno.
29.07.2017

OP Sokobanje - Crveni nivo

Do 8 godina
Mini Tenis

OP Jagodine - Zeleni nivo

Do 10 godina
Mini Tenis