OP Jagodine - Narandžasti nivo

Do 9 godina
Mini Tenis

OP Niša do 12 god.

Do 12 godina
II

Teniski klubovi godišnju članarinu u iznosu od 15000 dinara plaćaju isključivo Teniskom savezu Srbije, na žiro račun:

Teniski savez Srbije 165 – 5991 - 17

Upis novog kluba koji se prvi put učlanjuje počev od 01.01.2019.godine, iznosi 10.000 dinara.

Igrači se registruju u kancelarijama regiona, i uplatu vrše direktno na njihov broj žiro računa:

Teniski savez Istočne Srbije 105 – 20263 – 59 AIK banka

Cene takmičarskih legitimacija:

 • Zeleni nivo (2009. i 2010. godište) je 1000 dinara
 • Narandžasti nivo (2011. godište) je 1000 dinara
 • Crveni nivo (2012. godište i mlađi) je 1000 dinara
 • Veterani (Počev od 01.01.2019.godine) je 1000 dinara
 • Svi ostali takmičari 2500 dinara

Preko niže navedenih linkova možete preuzeti informacije koje se tiču kotizacije i registracije igrača i klubova za 2019. godinu:

Dokumentacija za PRVU takmičarsku legitimaciju:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pečatom kluba
 • Jedna fotografija formata za staru ličnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmičarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (ORIGINAL)

Takmičarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda. Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača


Tamo je borba jedan na jedan. Nema skrivanja. Nemam kome da dodam lopticu

Pit Sampras

Penzionisani američki broj 1 u tenisu.