Raspored turnira za Septembar 2023. godine

02.09.2023
Do 14 godina
III
Nije dostupno.
09.09.2023

OP Jagodine

Do 8 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
Do 14 godina
III
Nije dostupno.
Do 18 godina
III
Nije dostupno.
10.09.2023

OP Jagodine

Do 9 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
16.09.2023
Do 10 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
23.09.2023
Do 14 godina
III
Nije dostupno.
Do 18 godina
III
Nije dostupno.
30.09.2023
Do 12 godina
III
Nije dostupno.
Do 16 godina
III
Nije dostupno.