Raspored turnira za Septembar 2023. godine

02.09.2023
Do 14 godina
III
Nije dostupno.
09.09.2023

OP Jagodine

Do 8 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
Do 14 godina
III
Nije dostupno.
Do 18 godina
III
Nije dostupno.
10.09.2023

OP Jagodine

Do 9 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
16.09.2023
Do 10 godina
Mini Tenis
Nije dostupno.
23.09.2023
Do 14 godina
III
Nije dostupno.
Do 18 godina
III
Nije dostupno.